Sorry!

Your browser does not support MeetingHand

Please update your browser or use the following browsers

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

Önemli Duyuru!

Kongre Programımız Yayınlanmıştır.


Değerli Katılımcılarımız,
6 saatlik atölye gerçekleştirecek olan liderlerimizden "Nalan Olgun” özel sebeplerden dolayı kongremize katılamayacağını üzülerek bildirmişlerdir.
Kendisinin yerine “Ankara Kadın Birimi” adlı atölyemiz, "Kayıp – İşte benim öyküm. Burası neresi? Bizim fotoğrafımızı çeken sen kimsin? Sen önce bunları söyle ki ben de sana gerçek öykümün sonunu anlatayım...Çoğu zaman 'öylesine bir söz' yaşantımızı etkilemiştir. Acaba hangi sözler ve nasıl?” konulu atölyesini gerçekleştirecektirler.
Daha önce, “Nalan Olgun” adına atölye rezervasyonu yaptıran katılımcılarımız dilerlerse yeni atölyemize rezervasyon yaptırabilir, kontenjanı dolmamış farklı bir atölyeye kayıt olabilir veya ücret iade talebinde bulunabilirler.
Anlayışınız ve kongremize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyor, İstanbul’da buluşmayı diliyoruz.
Düzenleme Komitesi
26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi ‘nin açılış konuşmasında Prof. Dr. Üstün Dökmen bizleri onurlandıracaktır.


Panel 09 Mart 2016 Çarşamba - 14:00 - 15:30- Büyük Salon

Prof.Dr. Sacide Pehlivan "Şiddetin Genetiği" İstanbul Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Fatmagül Berktay "Kadına şiddet Politiktir" İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof.Dr. Zehra İpşiroğlu "Şiddet nasıl anlatılır?" Duisburg-Essen Üniversitesi

Davet Mektubu

Değerli Katılımcılar,

“26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi” 9-11 Mart 2016 tarihleri arasında, Doğu ile Batının birbirine bağlandığı ve kültürler arası bir köprü niteliğinde olan İstanbul’da yapılacaktır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı ve Çağdaş Drama Derneği işbirliğiyle “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” teması altında düzenleyeceğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Toplumsal cinsiyet, bilindiği gibi kadın ve erkek olmanın biyolojik anlamının ötesinde kültürel bir olgudur. Toplum tarafından erkek ve kadına farklı roller verilmekte/dayatılmaktadır ve bu roller adaletsiz olup, çoğunlukla da kadınların aleyhine bir dağılım göstermektedir. Toplum yapıları ise bu eşit olmayan, yapay sistem üzerine kurulmuştur. Başlığımız içinde yer alan bir diğer konu şiddet ise bireyin kendisine ve çevresindekilere yönelik her türlü kısıtlayıcı engelleyici sindirici, duygusal etkilenmelerden başlayarak ölüme kadar giden sonuçları olan davranışlar olarak tanımlanabilir.

Ataerkilliğin belirlediği cinsiyet rollerinin nesnesi olan kadınlar ve erkeklerin kendilerinden beklenen roller içinde davranma estetiği teknolojiyle hız kazanmakta ve karşılıklı olarak “şiddet”le biçimlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda gelişen medya teknolojilerinin de etkisiyle ‘kadın ve erkek olma’ durumları, gelenekler ve sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerin de etkisiyle ağırlıklı olarak şiddet ekseninde yaratılmakta, üretilmekte ve hatta pekiştirilmektedir ve her zaman var olan bu sorunlar daha da görünür olarak toplumu yeniden biçimlendirmektedir.

Bu bağlamda sorunları görünür kılarak saptamak, çözüm yolları aramak ve tartışmak üzere, disiplinler arası yaklaşımlarla sempozyum, konferans, drama atölyeleri ve performanslardan oluşan etkinliklerin düzenleneceği kongremize tüm katılımcılarımızı bekliyoruz.

Doç. Dr. Fehime Nihal Kuyumcu
Kongre Başkanı
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi


Bilgiler

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

9-11 Mart 2016

Kongre Dili
26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Sergi Alanı
Sergi açmak isteyenler için kongre merkezinde uygun alanlar mevcuttur.

Davetiye
Online kayıt işlemleriniz bittikten sonra resmi davet mektuplarının çıktılarını sistemimizden alabilirsiniz. Organizasyon ofisi kayıt ücretini isteyebilir.


Bilimsel Konular

Konular “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” ile ilgili olarak drama ile bağlantılı ve dramadan bağımsız ele alınabilir.
 • Eğitimde cinsiyetçi yaklaşımlar ve şiddet,
 • Ders kitaplarında var olan şiddet ve toplumsal cinsiyeti pekiştiren anlatımlar,
 • Tarih derslerinde toplumsal cinsiyet ve şiddetin sorgulanması,
 • Dünya tiyatrosunda / Türk tiyatrosunda toplumsal cinsiyetin ve şiddetin görünürlüğü,
 • Medyada cinsiyetçi yaklaşımlar ve şiddet,
 • Dil ve toplumsal cinsiyet ve şiddet,
 • Teknoloji, politika ve ekonomide toplumsal cinsiyet ve şiddet,
 • Hukuk: Yasalar ve toplumsal cinsiyet, yasalar şiddeti önleyebiliyor mu? Yasalar karşısında kadın ve erkeğin durumunun sorgulanması,
 • Tıpta hasta-hekim ilişkilerinde şiddet; şiddetin genetik ile bir bağlantısı var mı? Hekimlik ve toplumsal cinsiyet,
 • Edebiyat, bilim ve felsefede, din ve mitolojide kadın ve erkek olmak, her bir alan içinde yer alan üstü örtük ya da açık şiddet,
 • Sanat (resim, heykel, plastik sanatlar), çağdaş sanat, kent mimarisi, mekan,
 • İnternet toplumsal cinsiyet ve şiddeti ne şekilde kullanıyor?,
 • Müzik ve toplumsal cinsiyet ve şiddet (Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Klasik batı müziği-Opera-),
 • Mizah ve toplumsal cinsiyet şiddet drama,
Yukarıda adı geçen alanlar dikkate alınarak Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet konuları drama ile ilişkilendirilerek farkındalık oluşturmaya yönelik program önerileri, araştırma sonuçları kongreye gönderilebilir.

Önemli Tarihler

Bildiri Özet Gönderimi Için Son Tarih Uzatılmıştır: 10 Aralık 2015 25 Aralık 2015
Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi Uzatılmıştır: 10 Ocak 2016 22 Ocak 2016
Erken Ödeme Için Son Tarih: 25 Ocak 2016
Kayıt Ücretlerinin Yatırılması Için Son Tarih: 17 Şubat 2016
Bildiri Tam Metninin Gönderilmesi Için Son Tarih: 20 Şubat 2016 (Bu tarihten sonra gönderilen metinler kongre kitabında yer almayacaktır.)
Kongre Program / Atölye Program İlan Tarihi: 25 Şubat 2016
Atölyeler Kayıt Son Tarih: 20 Şubat 2016
Kongre Tarihi: 9-10-11 Mart 2016

Komiteler

Onur Kurulu
Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İrfan Başkurt, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İnci San, Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdüllatif Acarlıoğlu, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Birkiye, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Çakir İlhan, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fatmagül Berktay, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Güzin Yamaner, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay Kirbaşlar, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Çalişkan, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Nutku, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Kerem Karaboğa, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Balay, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Meral Koyuncuoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nur Nacar-Logie, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Sacide Pehlivan, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Tülin Özgündoğdu Sağlam
Doç. Dr. Adnan Tönel, Zirve Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe Okvuran, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Fakiye Özsoysal, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Selen Korad Birkiye, Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Şükran Kahraman Dilidüzgün, İstanbul Üniversitesi
Doç.Dr. Yavuz Pekman, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr.. Hasibe Kocabay, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Sevinç Hatipoğlu, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Serap Emir, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Berrin Yanıkkaya, İstanbul Yeditepe Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Fatma Keçeli, Düzce Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Münip Melih Korukçu, İstanbul Aydın Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Oğuz Arıcı, İstanbul Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Serpil Dündar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Zerrin Yanıkkaya, İstanbul Yeditepe Üniversitesi
Charru Sharma, ABD
Florian Vassel, Almanya
Gerd Koch, Almanya
Jenny Hughes, İngiltere
Kimmo Tahtivirta, Finlandiya,
Maja Sviben, Hırvatistan,
Sanja Krsmanovic Tasic, Sırbistan

Atölye Liderleri ve Konuları

09 Mart 2016 - Çarşamba 10 Mart 2016 - Perşembe 11 Mart 2016 - Cuma

ÇDD Ankara Kadın Birimi
(6 Saat)
Kayıp

Mustafa Sekmen
(6 Saat)
Kontenjan Dolmuştur.
Şiddetin ve toplumsal cinsiyetin
bedendeki dilini meddahın anlatı tekniği ile
görmek.

Selen Korad Birkiye
(6 Saat)
Kontenjan Dolmuştur.
Şiddet arketipleri.

Maja Sviben, Hırvatistan
(12 saat - 1. Oturum)
Kontenjan Dolmuştur.

Drama kraliçesi olun:
Eğitimde-drama’dan
tasarlanmış tiyatroya

Maja Sviben, Hırvatistan
(12 saat - 2. Oturum)
Kontenjan Dolmuştur.

Drama kraliçesi olun:
Eğitimde-drama’dan,
tasarlanmış tiyatroya

Songül Başbuğ
(6 Saat)
Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında
kadın emeğinin sömürü günlüğü.

Kimmo Tahtivirta, Finlandiya
(12 saat - 1. Oturum)
Kontenjan Dolmuştur.
Maske Tiyatrosu Yoluyla Cinsiyet Rollerinin Sorgulanması.

Kimmo Tahtivirta, Finlandiya
(12 saat - 2. Oturum)
Kontenjan Dolmuştur.
Maske Tiyatrosu Yoluyla Cinsiyet Rollerinin Sorgulanması.

Fatma Akfırat
(6 Saat)
Kontenjan Dolmuştur.
İçimdeki cinsiyet.

Sanja Krsmanovic Tasic, Sırbistan
(12 saat - 1. Oturum)
Kontenjan Dolmuştur.
Özgürlük Hakkında – Cinsiyet Rollerini Yeniden Tanımlamak
Sanja Krsmanovic Tasic, Sırbistan
(12 saat - 2. Oturum)
Kontenjan Dolmuştur.
Özgürlük Hakkında – Cinsiyet Rollerini Yeniden Tanımlamak

Ali Kırkar
(6 Saat)
Kontenjan Dolmuştur.
Cinsiyet ve söylemsel şiddet.

Bildiri Çağrısı

Çağdaş Drama Derneği’nin her yıl düzenlediği “26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi” 9-11 Mart 2016 tarihleri arasında, Doğu ile Batının birbirine bağlandığı ve kültürler arası bir köprü niteliğinde olan İstanbul’da yapılacaktır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı ve Çağdaş Drama Derneği işbirliğiyle “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” teması altında düzenleyeceğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Bilimsel programa sözlü sunumlarınız ile yapacağınız değerli katılımlarınız yanı sıra, uluslararası araştırma projeleri, konuyla bağlantılı dernek ve kurumların gerçekleştireceği atölye çalışmalarını da heyecanla bekliyoruz.

Bildiri kayıtlarımız başlamıştır! Tüm bildiriler 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nin resmi web sayfasına kayıt yapmak suretiyle gönderilmelidir. Tarafımıza gönderilen tüm bildiriler Bilimsel Komite tarafından gözden geçirildikten sonra bilimsel programa ve bildiri kitabına dahil edilecektir.

Ayrıca kabul edilen bildiri özetlerinin 20 Şubat 2016 tarihine kadar tam makale formatında yazılıp gönderilmesi halinde "Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi"nin hakemli dergisi özel sayısı, "Çağdaş Drama Derneği"nin hakemli dergisi ve "İstanbul Journal of Innovation in Education" dergisinde tekrar hakem sürecine sokulacak ve kabul edilen bildiriler adı geçen dergilerde iki dilde yayınlanacaktır.

Bildiri tam metin hazırlama klavuzu

Doç. Dr. Fehime Nihal Kuyumcu, Kongre Başkanı
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Kongre Programı

Kayıt Ücretleri

Kayıt Türü Erken Kayıt
(25 Ocak 2016 Öncesi)
Geç Kayıt
(25 Ocak 2016 Sonrası)
Bildiri sunacaklar için kayıt ücreti
300 TL 350 TL
12 saatlik atölye 350 TL 400 TL
İstanbul Üniversitesi, çalışanları ve öğrencileri 250 TL 300 TL
ÇDD üyeleri 300 TL
350 TL
6 saatlik atölye 150 TL 175 TL

Giriş Kaydol

Kayıt Koşulları

Kayıt ile ilgili değişiklik ve iptal talepleri, kongre organizasyon ofisine e-posta veya faks yoluyla yazılı olarak bildirilmelidir.

İptal koşulları aşağıdaki şekildedir:
05 Ocak 2016 tarihinden önce: Geri gönderim ücreti hariç tam iade.
06 Ocak 2016 tarihinden sonra: İade yapılmaz.

Kongre Merkezi

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecektir.


18 Kasım 1933'te Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesi olarak öğrenim hayatına başlamış olan kurum, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun'un doğrudan devamıdır. Ayrıca okulun bazı birimleri temelleri İstanbul'un fethinin ertesi günü 30 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerine kadar dayandığından okulun kuruluşu bu tarihe kadar uzanır. Bugünkü hali 1933'te kurulmuştur.

2011 yılında, "Dünyanın en iyi 500 üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den giren tek üniversitededir. İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 2006'dan beri yer almaktadır. Üniversite, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinin en iyi 100 üniversitesi arasındadır.

Konaklama

Tüm katılımcılar kayıt sistemine giriş yaparak, online rezervasyonlarını oluşturabilirler.

Otel Rezervasyonu

Antik Hotel İstanbul

Single

Gecelik Ücret

 • Açık Büfe Kahvaltı
 • Tüm Vergiler
Günlük

135.00 TRL

Double

Gecelik Ücret

 • Açık Büfe Kahvaltı
 • Tüm Vergiler
Günlük

165.00 TRL

Triple

Gecelik Ücret

 • Açık Büfe Kahvaltı
 • Tüm Vergiler
Günlük

240.00 TRL

Istanbul Hakkında


İstanbul dünden bugüne Asya ile Avrupa’yı kucaklayan büyük bir dünya merkezidir. Tarihi yarımada sayısız doğal güzellikleri sunmanın yanı sıra, bir çok medeniyetin başkenti olmuştur. Hala dünyanın dört bir yanından gelen insanların evi olmaya devam etmektedir. Üç yüz bin yıllık geçmişi olan mega şehir, bu tarihi ve kültürü oluşturan tüm medeniyetlerin bir mozaiği gibidir.

İstanbul'un herhangi bir köşesinde, bir kapı arkasında binlerce yıl öncesinden kalıntı ve anıtlarla karşılaşabilirsiniz. İstanbul'u ya da otuz dokuz ilçesinden herhangi birini turlarken birçok tarihi ve doğal güzellikle karşılaşabilirsiniz. İstanbul turunuza sizi gösterişli ve hoş çevresiyle hayran bırakacak olan Kapalı Çarşı turuyla başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Ayasofya'nın huzur ve güven duygusu sizi sıkıca saracaktır. Boğazın İncisi Ortaköy'de bir tur, size denizin maviliğinin hemen yanında harika manzaralar sunacaktır.

Kentin ortasından tüm görkemiyle geçen İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz ile unutulmaz anlar yaşayacak, bir yandan tarihe bir yandan da Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin eşsiz kombinasyonuna tanıklık edeceksiniz. Bu deneyim içerisinde yaz aylarında sıcak ve nemli hava, kış aylarında soğuk ve karlı hava sizi ağırlayacaktır.

Güneşin şehri aydınlattığı esnada Eminönü’nde martıları ve sizi selamlamak için demirlemiş tekneleri izleyebilirsiniz. Günün ilk ışıklarıyla balıkların parıltısı belirirken şehrin ferah kokusuna karşı koyamayacaksınız.

Batan güneş her akşam şehri resim yapar gibi aydınlatır. Gün geceye dönerken camilerin ışıkları, bir siluet halinde tarihi yarımadanın üzerinde şehri selamlar. O anlarda kendinizi medeniyetlerin beşiğinde bir sultan gibi hissedeceksiniz.

İki kıtayı birleştiren, birçok farklı ülkeden insanlarla karşılaşabileceğiniz ve çeşitli kültürlerin uyum içinde bir arada bulunduğuna şahit olacağınız, bu eşsiz şehir, sizde daha önce hiç hissetmediğiniz duygular uyandıracak.

İstanbul'da deneyimlenecek, paylaşılacak bir çok şey var. Bu büyülü şehri keşfetmeye hazır mısınız?

Düzenleyenler

İletişim

Organizasyon Ofisi

ARBER Profesyonel Kongre Hizmetleri
Şair Nedim Sokak No: 19/ 1 A.Ayrancı 06540 Ankara - TÜRKİYE
Telefon : 90 312 441 07 00
Faks: 90 312 441 07 01
E-posta: info@dramacongress.net
Web : www.arber.com.tr

Karşıdan yüklemeler